باز پس گرفتن

باز پس گرفتن انرژی های حبس شده توسط برچسب با کمک نیروی محبت!!

برخی از برچسبها به شدت سرکوب شده اند و ما نسبت به آنها متنفریم و چون آنها را معادل خود می دانیم در واقع از خودمان متنفریم!! حال آنکه اگر به تاریخچه برچسب بنگریم و یا ویژگی مورد نفرت مواجه شویم متوجه می شویم که آنچه به آن برچسب زده شده واقعیت بی گناه و معصوم و دوست داشتنی بوده است و لازم نبوده که با برچسب خاصی آن را از خود طرد کنیم. به عنوان نمونه دوستان کودکی به خاطر اینکه او به گربه سنگ نمی زند به او برچسب "ترسو و بی عرضه" می زنند. در صورتی که هیچ ربطی بین این دو نیست! به هر حال فرد به مرور این ویژگی را سرکوب می کند و این انرژی سرکوب شده و القائات منفی آن ضرر وزیان فراوانی را به فرد وارد خواهد کرد. اگر فرد منصفانه نگاه کند می بیند که ویژگی مورد نفرت در خیلی موارد جانش را نجات داده است: مثلاً در رانندگی با احتیاط خود مانع تصادفات زیادی شده است ولی همین برچسب قدیمی و بی مورد تکرار می شود: ترسو و بی عرضه!!
درمان برچسب: خوب اگر شخص عاقل باشد با کمک مشاهده بی غرض و خردمندانه، در عمق جان می گوید: از اینکه به حیوانات آسیب نزدم و از اینکه با احتیاط خود مانع تصادف و آسیب انسانها شده ام خوشحالم. این ویژگی حداقل در این موارد به من خدمت بسیار کرده است. به این برچسب با محبت بیشتری نگاه می کنم و از طرف دیگر آرزو و حرص و طمع به "قوی، شجاع و با عرضه"  هم ضعیف می شود. در نتیجه برچسب بی معنی، تق و لق شده و فرد انرژی محبوس شده پنهانی را آزاد می کند که به او قدرت، آرامش و شادی می بخشد.    

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را بخط فارسی بنویسید.

لطفاً فقط نظرتان درباره‌ی مطلب نوشته شده را بنویسید. و اگر پیامی برای نویسنده دارید، به پیوند "تماس با نویسنده" مراجعه نمایید.