سال نو؛ بهترين و شگفت انگيزترين سال زندگي ( قسمت دوم)

 
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

دوست دارد يار اين آشفتگي
کوشش بيهود به از خفتگي

براي نيل به هدف تبدیل سال نو به بهترين سال زندگي تان، لازم است که از ورود به 5 حوزه  و منطقه که شما را ضعيف و کم انرژي مي کند با جديت تمام اجتناب کنيد. دبي فورد اين افکار، گفتار و کردار بي ثمر و فلج کننده را مناطق فاقد شيريني ( no cookie zone -NCZ- ) مي نامد.

سال نو؛ بهترین و شگفت انگیزترین سال زندگی ( قسمت اول)


چه بسا ابتدای هر سال مصمم می شوید که یک هدف ارزشمند مادی یا معنوی را تا پایان سال به منصه ظهور برسانید اما چند هفته که از آغاز سال می گذرد سرد می شوید. اما سال در پیش رو، متفاوت خواهد بود زیرا شما می خواهید سال 1390 بهترین و شگفت انگیز ترین سال عمر تان باشد؛ البته اگر گامهای زیر را بردارید: