تعريف برچسب هويتی

تعريف برچسب هويتی
 
تعريفي که از برچسب هويتي به نظر مي رسد: "واژه اي که توصيفي از رفتار ، گفتار يا ويژگيهاي انسان را نشان دهد و برانگيزاننده يک حس خوشايند يا ناخوشايند شود". لذا مثلاً واژه کتاب يا کفش چون چنين خاصيتي ندارند و معمولاً وقتي در ذهن ما وارد مي شوند همراه يک حس نيستند، از دايره تعريف ما خارج است. همين تعريف تشابه برچسب با فحش و ناسزا( در واقع فحش نوعي بر چسب منفي است) را نشان مي دهد. هر دو حسي را در شنونده ايجاد مي کنند و هر دو گوينده اي در بيرون ذهن داشته اند. برچسب هويتي در ذهن ما ممکن است به ظاهر گوينده اي نداشته باشد ولي حتماً در تاريخچه تشکيل آن در ذهنمان اولين بار کسي آنرا به ما نسبت داده يا خودمان باز بر اساس برداشت هايمان از قضاوتهاي ديگران آنرا به خود نسبت داده ايم. تشابه ديگر ناسزا و بر چسب ذهني اين است که هر دو معمولاً بر محمل خشم و غضب گوينده سوار شده و به شنونده رسيده اند! و خود خشمي را ايجاد کرده اند. بنابراين شايد در تعريف آن بتوان گفت که برچسب ذهني آغشته به خشم است. بنابراين، خود ظاهر کلمه مهم نيست آنچه تعيين کننده است، خشم همراه آن است. اگر پدري وقتي بچه خردسالش را با محبت موش ( پدري را ديدم که دخترک کوچکش را بدون خشم سيچان-به ترکي موش- صدا زد) يا کلمه به ظاهر منفي صدا مي کند، چون از روي محبت است فحش يا برچسب حساب نمي شود. به قول مولوي " از محبت خارها گل مي شود". اما اگر با حضور خشم ولي با نيت به ظاهر خير خواهي از کسي مي خواهيم که با عرضه باشد و در سطح ظاهري مي خواهيم از او فردي باعرضه بسازيم، و ممکن است برچسب خوبي هم استفاده کنيم؛  ولي چون با خشم همراه بوده به تزلزل وجود او کمک کرده ايم. در اينجا با اجازه مولوي بايد گفت " از غضب گل، خار زاري مي شود" در واقع با فشار خشم برچسبها به فرزند آدم تلقين شده و مي چسبند. در اينجا نکته اي در خصوص برچسب مثبت قابل ذکر است و آن اينکه بدون برچسب مثبت، برچسب منفي خيلي مؤثر نيست! ! و در هر برچسب مثبتي برچسب منفي اش هم مستتر است و برعکس!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را بخط فارسی بنویسید.

لطفاً فقط نظرتان درباره‌ی مطلب نوشته شده را بنویسید. و اگر پیامی برای نویسنده دارید، به پیوند "تماس با نویسنده" مراجعه نمایید.