فسخ ننگین ترین قرار داد

فسخ ننگین ترین قرار داد
انگار در ذهن قرار دادی پنهانی بسته ایم که هر لحظه با قضاوت اشتباه و کتره ای به خود، همسر، پدر، مادر ، فرزند و دوستمان برچسب بزنیم و به دنبال آن هر لحظه با واسطه کلمات نا پاک ذهنی (برچسبها) با خود و نزدیکان دعوا کنیم:
چون که هر دم راه خود را می زنم
با دگر کس سازگاری چون کنم
و زندگی به این قشنگی و شیرینی را به کام خود و عزیزانمان تلخ کنیم....
آیا زمان آن فرا نرسیده که این قرار داد خانمان برانداز را یک جانبه فسخ کنیم؟
دعا: خدایا به زحمت به یاد می آورم که در کودکی که غرق در نور فطرتت بودم، و هنوز چنین قرار دادی منعقد نشده بود، چقدر با خود، نزدیکان و دوستانم خوش می گذراندم و بدون دلیل خاصی، روزی 300 بار از ته دل می خندیدم و شاهزاده ای بودم در قلمرو ملکوت الهی! آیا می شود که با فرا رسیدن عید فطر، دوباره به بهشت فطرت الهی بازگردم!


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را بخط فارسی بنویسید.

لطفاً فقط نظرتان درباره‌ی مطلب نوشته شده را بنویسید. و اگر پیامی برای نویسنده دارید، به پیوند "تماس با نویسنده" مراجعه نمایید.