دیده ی سبب سوراخ کن - قسمت اول


پرسش اساسی

زانبیا ناصح تر و خوش لهجه تر
کی بود؟ که گرفت دمشان در حجر

از پیامبران پند آموز ترو خوش سخن تر چه کسی بوده؟ که نفس و دم گرمشان در سنگ هم اثر می کرد.

زآنچه کوه و سنگ در کار آمدند
می نشد بدبخت را بگشاده بند

از نصیحت های پیامبران حتی کوه ها و سنگها نیز متحول شدند ولی آدمهای نگون بخت از بند غفلت و اسارت رها نشدند.

آنچنان دلها که بدشان ما و من
نعتشان شد: بل اشد قسوتاً

قلب هایی که گرفتار خود بینی هستند در قرآن کریم اینگونه توصیف شده اند: " حتی از سنگ نیز سخت ترند." آیه 74 سوره بقره
نعت= صفت

علت این سنگ دلی چیست؟

فواید مراقبه مشاهده گریmindfulness از دیدگاه دانشمندان غربی 6


بیماری دیابت

انواع دیابت :

1- دیابت نوع 1 (وابسته به انسولین): این نوع دیابت بیشتر در کودکان و جوانان دیده می شود و درصد کمی (10 – 15 %) از کل بیماران را شامل می شوند. دراین نوع دیابت به علل مختلف غده پانکراس قادر به ترشح انسولین نیست ، به همین دلیل افراد مبتلا باید تحت درمان با انسولین قرار گیرند.

2-دیابت نوع 2 (غیر وابسته به انسولین) : این نوع دیابت بیشتر در افراد بالای 30 سال مشاهده میشود و درصد زیادی  (85 – 95%) از کل بیماران را شامل می شود. در درمان این نوع دیابت کاهش وزن ، رژیم غذایی مناسب ، ورزش و تحرک از اهمیت خاصی برخوردار است. چنانچه رعایت موارد فوق موثر نباشد معمولا" داروهای ضد دیابت تجویز می شود.