دروغ بودن برچسب

دروغ  بودن برچسب

اغلب برچسبها چنان از واقعیت دور هستند و قابل چسباندن نیستند که باوراندن آنها به نوعی سحر و معجزه شبیه است. به عنوان نمونه واقعیتی رخ داده و بر اثر عدم تمرین و آمادگی کافی فرد در مهارتی کامل نمی شود و نیاز به تمرین بیشتر دارد تا مهارت کامل شود؛ این واقعیتی در بسیار از موارد است. یا اگر حد اکثر پتانسیل آن فرد تمرین انجام شده است، او در زمینه دیگر قادر است با تمرین کافی، مهارت کامل دیگری بدست آورد. خوب این وسط خلق بت های ذهنی عجیب و غریب نظیر کودن، احمق، بی لیاقت، تن پرور، مفت خور، لا ابالی و....که ارتباط منطقی با واقعیت ندارد چگونه رخ می دهد؟ چسباننده برچسب یا منفعتی دارد یا می خواهد ذهنیت پر خشم و اضطراب و نا متعادل خود را منتقل نماید و یا هر دو!!؟ و از این طریق خود را ارضا نماید ( شیبه خوردن خون  از طرف خون آشام) و جوان را با مشکل مضاعف روبرو نماید. جوانی که بر اثر عدم آمادگی کامل در کنکور رد شده از لحاظ منطقی برای آن امتحان به حد کافی درس نخوانده و با کامل کردن تمرین و آمادگی خود شانس قبولیش بیشتر خواهد شد. این وسط خلق بتهای ذهنی برچسب و پرستیدن آنها با ایمان کورکورانه چه معنی و مفهومی دارد؟ اگر رد شدن در یک امتحان مجوزی برای صدور این برچسبهاست که میلیونها واقعیت دیگر دنیا نظیر وزش نسیم، راه رفتن مورچه، حرکت ماه به دور خورشید و ضربان قلب جوان و..همه می توانند مجوزی برای صدور بیشمار برچسب باشند!!!!!!!!!!!!بی ربط بودن واقعیت رخ داده و برچسب واضح است ولی استدلالهای غیرمنطقی و داستانهای بی ربط چسباننده برچسب و همه گیری و تائید آن از سوی تعداد زیادی از افراد از یک طرف و نا آگاهی شنونده و تلقین پذیری او از طرف دیگر باعث می شود که شایعه برچسب واقعی جلوه کند و بتی ذهنی خلق شود و جوانی را تا آخر عمر آزار دهد و از زندگی دور کند!!!!
 البته خشم نسبت به برچسب و چسباننده آن چاره ساز نیست و موجب بیشتر چسبیدن آن می شود!!! تنها راه حل، مشاهده بی غرض و حتی با محبت به ماهیت برچسب و اثرات آن است. چسباننده هم خود اسیر برچسب بوده و قابل ترحم و محبت است.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را بخط فارسی بنویسید.

لطفاً فقط نظرتان درباره‌ی مطلب نوشته شده را بنویسید. و اگر پیامی برای نویسنده دارید، به پیوند "تماس با نویسنده" مراجعه نمایید.