دو نوع ارتعاش الهی و نفسانی ذهن

دو نوع ارتعاش الهی و نفسانی ذهن

قبلاً از دو نوع آگاهی وهمچنین عقل کلی وجزوی گفته شد در اینجا این دو حالت ذهن بشر از دیدگاه سطح انرژی بررسی می شوند: دو وضعیت متفاوت ذهن یکی در تماس با فطرت الهی و با فرکانس انرژی لطیف و با سرعت بالا و بدون مانع و دیگری ذهن درگیر نفس و افکار پریشان و برچسبهای متعدد و غم و خشم و حرص و..با انرژی با سرعت پایین و ضعیف و زمخت است. در ذهن اولی مشکلی وجود ندارد و هر چه هست خیر و برکت است و بهشت و در دومی مشکلات فراوان و رنج و سختی و جهنم. خوب هر مشکل و تضادی که با آن مواجه می شویم و در آن غرق شده و خود را مستأصل در حل آن می یابیم، بهتر است قبل از پرداختن به موضوع بیرونی و قبل از متوسل شدن به فکر و فکر و فکر، وضع درون را بررسی کنیم: مسلماً در این وضع ذهن و آگاهی ما در حالت دوم است و با چنین ذهنی هیچ مشکلی حل نمی شود چون هر مشکلی در اصل یک توهم ذهنی است و خود ذهن آن را خلق کرده است. با ذهن دچار توهم، هیچ توهمی بر طرف نمی شود( خون به خون شستن محال است و محال!). بنابراین بهتر است در این حالت فقط وضع را مشاهده کنیم و بدانیم که با چنین ذهنی با انرژی پایین و ضعیف، هیچ تضاد و مشکلی قابل حل نیست. در اینصورت و با این بن بست، ذهن آرام می گیرد و قابلیت مشاهده بدون غرض و اتصال با منبع و نیروی آگاهی الهی را پیدا می کند. با تغییر وضعیت ذهن، آدمی به منبع آرامش، شادی و یکی بودن با کل هستی دست می یابد و خیر و برکت الهی نازل می گردد:
گفته بودم چوبیایی غم دل با تو بگویم
چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی (سعدی)
اگر هم باز مشکل و تضاد ظاهری وجود داشته باشد، (با کمک این ذهن سر شار از انرژی با سرعت بالا و لطیف ) به نحو احسن به خیر و برکت الهی تبدیل می شود.
هر چه از انواع نیکویی به تو رسد از جانب خداست و هرچه بدی رسد از نفس توست ( سوره نساء آیه 79)


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را بخط فارسی بنویسید.

لطفاً فقط نظرتان درباره‌ی مطلب نوشته شده را بنویسید. و اگر پیامی برای نویسنده دارید، به پیوند "تماس با نویسنده" مراجعه نمایید.