برچسب مثبت يکي ازعلل تأثير فحش!

برچسب مثبت يکي ازعلل تأثير فحش!
 
 اصولاً چرا ما از نوعي بر چسب بسيار منفي به نام فحش برآشفته مي شويم. بنظرم حداقل 4 دليل دارد: يکي آنکه خشم گوينده را همراه آن حس مي کنيم و دوم آنکه خودمان از قبل براي خود يک برچسب مثبت قائليم و چون مرکز ثقل وجودمان را در آن مي دانيم و با آن منيت خود را ساخته ايم ضربه به آن را تحمل نمي کنيم. به عبارت ديگر نسبت به دانشمند بودن بسيار حريص و طماع هستيم وساختمان منيت خود را باآن بر افراشته ايم و بدون آن نمي توانيم زنده بمانيم!! تمام هستی مان را با آن همانند کرده ايم. اگر کسي به من بگويد احمق و من از قبل خود را دانشمند ندانم، دچار خشم و حقارت نمي شوم. و دليل سوم آنکه ماهيت "دانشمند ذهني" توهمي و تو خالي است و از قبل هم فرو ريخته است!! به همين دليل محتاج تأئيد مستمر ديگران است. اگر واقعي بود چنين نياز حريصانه اي به تائيد و خشم زياد از رد شدن را نشان نمي داد. چهارم: "دانشمند ذهني" همراه خود احمق را هم يدک مي کشد و لذا خيلي از خودش مطمئن نيست!! ( چون هر برچسب مثبت ماهيت دو تايي داشته و براي پوشاندن ضد خودش تقلا مي کند) و بنابر اين فحش احمق بسيار مؤثر مي افتد و مرا تا مدتها بر آشفته مي کند. به ويژه اگر گوينده بالغ، عاقل و صاحب فهم و کمالات و ارزشهاي اجتماعي باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را بخط فارسی بنویسید.

لطفاً فقط نظرتان درباره‌ی مطلب نوشته شده را بنویسید. و اگر پیامی برای نویسنده دارید، به پیوند "تماس با نویسنده" مراجعه نمایید.