برچسب و آرزوی نفس

برچسب و آرزوی نفس
یکی از دلایل اصلی ظهور سیستم برچسب، اشتیاق بیمارگونه به کنترل و تغییر خود و نزدیکان، در جهتی است که منیت اقتضا می کند! وقتی به بچه معصوم کلمه نا پاکی مثل بی عرضه را می چسبانیم، هدفمان این است که بچه مطابق با امیال "نفس" مان تغییر کند. شاید از این طریق خودمان هم کسی شویم و حتی جاودانه بمانیم!!...با شخصیت شدن و حتی مولوی گونه شدن، آرزوی حریصانه نفس است و ریشه بسیاری از مسائل...
دعا: "ارید ان لا ارید" می خواهم که نخواهم! ( فیه ما فیه)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را بخط فارسی بنویسید.

لطفاً فقط نظرتان درباره‌ی مطلب نوشته شده را بنویسید. و اگر پیامی برای نویسنده دارید، به پیوند "تماس با نویسنده" مراجعه نمایید.