عید و دید باز دید!


تاریکی ندیدن: سر و صدای نفس در کاسه سر هیاهو راه انداخته است؛ تا از هیچ واقع نما (افکار منفی)، توهم واقعیت ایجاد نماید! و یکی شدن با سر و صدا به آن جان می دهد! واقعیت ترسناکی که امنیت را در تمسک به رفتار و گفتار عجولانه جستجو می کند تا افکار منفی و "نفس" را بیشتر تثبیت کند! این هیاهو در تاریکی ندیدن و غیبت صاحب خانه، خود را صاحب خانه جا می زند! و از تازیانه خشم یا حرص برای رسیدن به مقصودش و وادار کردن صاحب خانه به رفتار یا گفتار منفی استفاده می کند.

نور دیدن: اگر نور مشاهده گری و دیدن در کار باشد، سر و صدای افکار نفس، فقط سر و صداست! نه واقعیت؛ و در نتیجه ترس از آن، زائل می شود. اگر دیدن در کار باشد این دهل ترسناک نفس، نه تنها ترسناک نیست که شبیه دهل عید شیرین و خنده دار می شود. در هر لحظه و هر وضعیت خوب یا بد درونی یا بیرونی؛ اگر دیدن مستمر باشد ( دید و باز دید و باز هم دید در هر شرایطی!!!)، عید همان جاست! معجزه دیدن همین است و کیمیا گری می کند و انرژی مبارک زیر این سر و صدا، به نفع فطرت الهی مصادره می گردد:

چونکه بشنود آن دهل، آن مرد "دید"
گفت: چون ترسد دلم از طبل عید
( از داستان صفت آن مسجد که مهمان کش بود..)"چشم نرگس همیشه بهار" اصل بهار و عید بینایی


  با چشمانی غم آلود و نیمه باز واز پشت عینک کبود عادت، بهار بیرونی را دیدن و ندیدن و تبریک گفتن!! بهار و زمستان درون که جای خود دارد.
ندیدن و ندیدن بهار بهار و اصل بهار، همان گرانبهاترین گوهر عالم:

چشم نرگس همیشه بهار!

چشم نرگس؛ که معجزه گرانه و ساده می بیند، می چشد، می شنود، می بوید، لمس می کند، فکر و هیجان و دم و بازدم لطیف را تماشا می کند.
چشم همیشه بهار؛ که خندان و بدون قضاوت؛ بهار و زمستان گذرای درون و بیرون را می نگرد. سرشار از طراوت و مهربانی؛ به همه موجودات ریز و درشت، غریبه و آشنا، عشق می ورزد.

کشف این گوهر بر همه ی کاشفان آن مبارک باد!  
دعا: باشد که در رنج کوری از دنیا نرویم! و همین لحظه، در هر شرایط بهاری و خزانی که هستیم، "عید بینایی" ما باشد!آن دیده

 
تو نه يي اين جسم، تو آن ديده اي
وارهي از جسم، گر جان ديده يي
(بيت 811 دفتر ششم)

 مراقبه بصیرت (مشاهده گری)
نه هرگز! باورم نمی شه!! مولوی جان چرا می گویی من این بدنم نیستم؟! مگه عشق شمس، عقل از سرت پرانده؟! آن دیده چیست؟ که می گویی من آن دیده هستم؟! خرافاتی شده ای؟ رئالیسم را رها کرده و ایده آلسیت شده ای؟!

واضح ترين و شايد بدیهی ترین! مالكيت و اين هماني، همانند سازي "خود" با بدن است. اگر ساير مالكيت ها و يكي نمودن ها را قرار دادي بدانيم، و بپذيريم كه:

 من ماشينم نيستم! من خانه ام نيستم! من كوچه و خيابان و..نيستم! من زن و بچه و فامیلم نیستم! من مولوی نیستم! من فكردر حال تغيير نيستم! من احساس گذرا نيستم!
ولي..سخت مي توان پذيرفت كه من بدنم نيستم!

فواید مراقبه ی مشاهده گری از دیدگاه دانشمندان غربی 3

فواید مراقبه ی مشاهده گری mindfulness)) از دیدگاه دانشمندان غربی 3  


برنامه MBSR پروفسور کابات زین، قسمت سوم

تحقیقات بر روی نتایج مراقبه ی mindfulness و برنامه ی MBSR
تحقیقات ابتدایی در این خصوص بیشتر از نوع توصیفی بوده و برخی نقصهای متد لوژی ازجمله فقدان گروه کنترل در برخی از آنها مشهود است(3). اما در مجموع تحقیقات انجام شده و چاپ شده در مجلات معتبر علمی دنیا که در قسمت منابع این گرد آوری به تعدادی از آنها اشاره شده است، بیانگر مؤثر بودن MBSR و مراقبه  mindfulness در خیلی از اختلالات جسمی و روانی است(12) و در افراد سالم هم بهبود فعالیت عصبی مشاهده شده است(6). در بیماران مبتلا به درد مزمن (14،15) و پزوریازیس      (نوعی بیماری پوستی)(16)، در مقایسه با درمان رایج، بهبودی به مراتب بهتری مشاهده شده است.  Davison ، کابات زین و سایر همکارانشان، در بررسی وضعیت سیستم های عصبی و ایمنی شرکت کنند گان برنامه ی MBSR ، افزایش فعالیت سمت چپ مغز در قسمت قشری ناحیه ی جلویی آن و همینطور بهبود ترشح آنتی بادی ها را مشاهده نمودند. آنها نتیجه گرفتند که افراد پس از شرکت در این دوره ها، بهتر می توانند هیجانات منفی خود را کنترل نموده و از سیستم ایمنی مطلوب تری برخوردار خواهند بود(6).


فواید مراقبه ی مشاهده گری از دیدگاه دانشمندان غربی 2

فواید مراقبه ی مشاهده گری mindfulness)) از دیدگاه دانشمندان غربی 2  
برنامه MBSR پروفسور کابات زین، قسمت دوم

با توجه به هزینه های سرسام آور درمان سرطان اعم از پزشک متخصص، بیمارستان تخصصی، شیمی درمانی یا سایر داروها، و اثرات جانبی آن درمانها، اگر دارویی طبیعی و مؤثر و ارزان و بدون عوارض و قابل تولید در کشور شناخته شود، آیا ارزش تحقیق ندارد؟
نه اشتباه نکنید! این داروی طبیعی محصول گیاه نیست؛ تولید بدن شگفت انگیز خودمان است. هر چند این کشف اولیه ی گروه تحقیقاتی پروفسور کابات زین و دیگران، در حد هیپوتز و فرضیه است ولی ارزش تحقیق بیشتر را دارد. هورمونی طبیعی در بدن که برای تولید آن دلی بی کینه لازم است و ذهنی آرام و تاریکی آرامش دهنده شب، شبیه سیاهی آرامش دهنده ی پشت پلکهای بسته!:

فواید مراقبه ی مشاهده گری از دیدگاه دانشمندان غربی 1

فواید مراقبه ی مشاهده گری mindfulness)) از دیدگاه دانشمندان غربی 1
 
 برنامه MBSR پروفسور کابات زین، قسمت اول

 انواع مراقبه یا مدیتیشن بر دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند:
مراقبه های تمرکزی بر اساس تمرکز و تکرار یک موضوع ذهنی (مانترا یا تصویر یا..) تمرین می شوند و بر محدود نمودن توجه بر آن موضوع استوار هستند.
مراقبه های توجه یا بصیرت mindfulness)  (بر اساس افزایش آگاهی بدون قضاوت و بدون واکنش نسبت به تجربیات جاری ذهنی، احساسی و بدنی تمرین می شوند و بر گسترش و افزایش توجه و آگاهی استوار هستند. مراقبه ویپاسانا نوعی مراقبه mindfulness است. در مراقبه ویپاسانا فرد؛ مشاهده گر تنفس، افکار و احساسات بدنی اش است. او یاد می گیرد که نسبت به این احساسات کمتر قضاوت گری نماید. هدفش ماندن در زمان حال و کسب حالت پذیرش، عدم واکنش و عدم وابستگی است و هدف نهایی هم افزایش آگاهی لحظه به لحظه و تعادل ذهن و صبر است. تحقیقات بر روی مراقبه mindfulness طی 15 سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است.

Mindfulness  راهی برای توجه نمودن و هوشیار شدن است. يكي از تعاريف دیگر آن حضور در اين مكان و اين زمان در هر وضعيت رواني خوشايند،  ناخوشايند  و  خنثي است. مشاهده گری و توجه لحظه به لحظه کاری فطری و طبیعی است که از کودکی بلد بودیم ولی فراموش کرده ایم و در فرهنگ مشرق زمین و از جمله در مثنوی مولوی تشویق شده است. تعریف دقیق دیگری از آن؛  مشاهده بدون غرض و بدون قضاوت محرکات در حال تغییر درونی و بیرونی است که در هر لحظه در رود خانه  زندگی جاری می شوند. این نوع مراقبه یا مشاهده گری چون مانند حرکات یوگا و ورزشهای رزمی غیر فرقه ایست و با تکرار ذکر یا مانترا همراه نیست، قابلیت استفاده در همه فرهنگ ها را دارد. بنابراین برخی دانشمندان غربی از جمله پرفسور کابات زین از آن در برنامه های سلامت جسم و روان متنوعی سود جسته اند: