دبي فورد ، مولوی و هاتف و جهان هولو گرافيکدل هر ذره که بشکافی
آفتابی در میانش بینی
(هاتف اصفهانی قرن 12 )

بر اساس يافته هاي فيزيک کوانتوم و هولوگرام؛ ما در جهاني بسر مي بريم که از امواج و فرکانسهاي بي شماري تشکيل شده است وتمام ذرات جهان داراي شعورند و به فرکانسهاي وجود ما پاسخ مي گويند. در اين جهان هر ذره داراي ويژگي ها و اطلاعات کل است و تمامي محتواي کل در هر جزء مستتر است. هر جزء هستی به هر شکلی که باشد دارای شعور کل است. هر یک از ما جهان کوچکی است که جهان بزرگ را در بر دارد و آن را منعکس می کند.
مولوی هم انگار مانند هاتف  این موضوع را قبلاً کشف کرده بود ( البته برخی شعر مولوی را به شکافت هسته ای، سیاهه چاله ها یا نورخواری و یا مجموع همه اینها! منتسب کرده اند..):
آفتابی در یکی ذره نهان
ناگهان آن ذره بگشاید دهان
البته مولوی در داستان حیرت انگیز چینیان و رومیان،انگار رومیان را آگاه به جهان هولوگرافیک معرفی نموده که قادرند فقط با صیقل آینه دل، جهان هستی را با زیبایی و عشق هر چه تمامتر، انعکاس دهند:
رومیان گفتند نه نقش و نه رنگ
در خور آید کار را جز دفع زنگ
در فرو بستند و صیقل می زدند
همچو گردون صافی و ساده شدند
عکس آن تصویر و آن کردارها
زد بر این صافی شده دیوارها
آن صفای آینه وصف دلست
صورت بی منتها را قابل است
گر چه این صورت نگنجد در فلک
نی به عرش و فرش و دریا و سمک
زانکه محدوداست و معدود است آن
آینه دل را نباشد حد بدان!
دیپاک جوپرا هم بیان می کند: "ما در جهان نیستیم، بلکه جهان در درون ماست"
دکتر واسانت لاد( استاد آیورودا):"در هر قطره، اقیانوسی نهفته است و در هر سلول، شعور کل بدن جا دارد."
یونگ می گوید: "من ترجیح می دهم کامل باشم تا خوب!"

دبي فورد بر اساس اين ديد هولوگرافيک معتقد است که همه خوبي ها و همه بدي ها در يک فرد وجود دارد و هر فردي پتانسيل همه قديسين و جنايتکاران را در خود دارد. به نظر او عشق فرا گیر است. عشق گستره کامل احساسات انسانی را پذیراست، حتی احساساتی که پنهان می کنیم و یا از آنها می ترسیم. تنها با نور مشاهده بي غرضانه و با محبت به همه بخشهاي وجود مي توان به تماميت وجود و ذهن مسلط شد.( البته مسلم است که منظور او غرق شدن در بدی هم نیست بر عکس با سلاح مشاهده بی غرض یا همان مشاهده با محبت، به جای سرکوب با خشم و به جای غرق شدن در منفیات با حرص، حد وسط که تسلط بر ذهن است حاصل می شود و از همه پتانسیلهای وجود در جهت خیر استفاده می گردد) تا زماني که به انکار و پنهان کردن سايه ادامه مي دهيم و از مشاهده اصيل غافليم؛ اسارت به جنبه هاي منفي تعبير شده ی سايه، ادامه خواهد داشت و ملامت خود و دوست نداشتن خود که مانع عشق الهي است پا بر جا مي ماند. کوشش برای بی نقص بودن خیالی و فقط خوبی ها را داشتن بهای گزافی دارد و می تواند به تحلیل نیروی جسمانی، ذهنی، احساسی و معنوی ما منجر شود. او می گوید: من با افراد "خوب" بسیاری کار کرده ام که از ناراحتی های گوناگونی رنج می برند: اعتیاد، افسردگی ، بی خوابی، و روابط ناموفق. این افراد هیچ گاه خشمگین نمی شوند. هیچ گاه خود را مقدم نمی شمارند و حتی برای خود دعا نمی کنند. سرطان سراسر بدن آنها را فرا گرفته و نمی دانند علت آن است که همه رؤیاها، خشم ها ، اندوه های خود را در اعماق بدن و ذهنشان مدفون کرده اند. ما نیاز داریم که احساس دوران کودکی خود را دوباره به دست آوریم، همان احساسی که موجب می شد تا تمامی وجود خود را در هر لحظه بپذیریم. ما باید در چنین فضایی بسر ببریم تا بتوانیم انسانی شاد، سالم و کامل باشیم. راه حل تمامی مشکلات ما این است!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را بخط فارسی بنویسید.

لطفاً فقط نظرتان درباره‌ی مطلب نوشته شده را بنویسید. و اگر پیامی برای نویسنده دارید، به پیوند "تماس با نویسنده" مراجعه نمایید.