"کنکور آن دنیایی!"


باور کن من می دانم

"کنکور آن دنیایی!"

در مورد جمله زیر کدام گزینه صحیح می باشد؟

باور کن من می دانم! چرا هیچ وقت حرف مرا باور نمی کنی؟

الف) اصالت آدمی

ب) هویت کاذب آدمی

ج) می تواند از هر دو منشاء گرفته باشد.

د) هیچ کدام

۳ نظر:

قطره گفت...

خیلی بامزه بود این سوال ....

لبخند ...

فاطمه گفت...

بنظر من جواب ب درست است.

elena گفت...

b

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را بخط فارسی بنویسید.

لطفاً فقط نظرتان درباره‌ی مطلب نوشته شده را بنویسید. و اگر پیامی برای نویسنده دارید، به پیوند "تماس با نویسنده" مراجعه نمایید.