2-      چکیده وین دایر و برچسبها (ایراد اساسی برچسب)

وین دایر با نقل جمله ای از سورن کی یر کگارد" به محض اینکه برچسبی بر من می گذاری مرا نفی کرده ای" می گوید: وقتی در نظر دیگران شخصیت آدمی- منظور خود واقعی یا اصالت آدمی است- هم سطح بر چسبها ی او شد، آنگاه خود-واقعی- او دیگر وجود نخواهد داشت.-در واقع پوشیده می شود و بروز نمی نماید نه اینکه وجود نداشته باشد- این در مورد برچسبهایی که خود آدم برای خویشتن بر می گزیند نیز صادق است. هر کس که با "انگ "هایی که بر خود گذاشته قابل شناسایی باشد، نیروها و استعدادهای خویش را نفی کرده است.-اینجا وین دایر به اشکال اساسی برچسب از دیدگاه دکتر دیوید برنز یعنی تعمیم مبالغه آمیز یک ایراد مقطعی و موقتی و نفی بسیاری از نیروهای واقعی فرد اشاره کرده است. دیوید برنز به به نوعی  غیر واقعی و توهمی بودن برچسب را تأکید می نماید.-

 

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را بخط فارسی بنویسید.

لطفاً فقط نظرتان درباره‌ی مطلب نوشته شده را بنویسید. و اگر پیامی برای نویسنده دارید، به پیوند "تماس با نویسنده" مراجعه نمایید.