اکهارت تله و بزرگترین اشتباه


از دیدگاه اکهارت تله فکر منفی و احساس منفی هر چند اشتباه هستند ولی بزرگترین اشتباه انسان محسوب نمی شوند. از نظر ایشان بزرگترین انحراف انسان که باقی منفی گرایی ها از آن نشأت می گیرد این است که آدمی خودش را عین فکر یا احساس خودش بداند و به تعبیر دیگر( مولوی و دیگران) بیگانه را خودی بداند و خود را با فکر یا احساس( مثبت یا منفی هم فرقی نمی کند) همانند سازی یا  identifyنماید و از آن یک من کاذب هم بسازد و این اشتباهی است که خیلی گران تمام می شود و انسان تمام سرمایه زندگی اش یعنی عمر و مال و فرزند و.. قربانی آن "من درون کاذب" می کند به تصور اینکه برای خودش( خود واقعی اش) هزینه کرده است!  
بنظر می رسد که زاویه دید اکهارت تله وسیع تر و عمیق تراز روانشناسان شناخت درمانی است؛ هر چند در سطح شاید پایین تری حرف آن گروه نیز منطقی است!  به عبارت دیگر اگر این اشتباه اساسی رفع شود سایر اشتباهات از جمله ده خطای شناختی هم خود بخود محو می شوند!!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را بخط فارسی بنویسید.

لطفاً فقط نظرتان درباره‌ی مطلب نوشته شده را بنویسید. و اگر پیامی برای نویسنده دارید، به پیوند "تماس با نویسنده" مراجعه نمایید.