بزرگترین خیانت در امانت؟!خنده هدیه الهی


خدا چی تحویل داد و چی تحویل می گیره!

انسان با فطرت پاک متولد می شه

در ناز و نعمت آغوش پروردگار

بچه آدم روزی 300 تا 400 بار می خندد

نه طلبکار و نه بدهکار رها از افکار پریشان

بی دلیل، بی نیاز به داشتن، فقط به صرف بودن!

اما چی می شه که کم کم خنده یادش می ره

و در بزرگسالی فقط 15 بار در روز می خنده!

می گه مگه خل شدی بی دلیل می خندی؟!

شکر نعمتها یادش می ره!

جیره روزانه اش تا 90000 و بیشتر فکر بد و منفی است!

  و مرتب خودش و دیگران را ملامت می کند!

با این وضع باید هم خنده یادش بره!

البته هستند کسانی که شاید روزها و ماهها نمی خندند!

خوب چه کسانی رستگارند؟

آنها که موقع رفتن هم به رکورد کودکی نزدیک شوند!

آنها که امانت را سالم تحویل دهند!


 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را بخط فارسی بنویسید.

لطفاً فقط نظرتان درباره‌ی مطلب نوشته شده را بنویسید. و اگر پیامی برای نویسنده دارید، به پیوند "تماس با نویسنده" مراجعه نمایید.