فواید مراقبه ی مشاهده گری از دیدگاه دانشمندان غربی 3

فواید مراقبه ی مشاهده گری mindfulness)) از دیدگاه دانشمندان غربی 3  


برنامه MBSR پروفسور کابات زین، قسمت سوم

تحقیقات بر روی نتایج مراقبه ی mindfulness و برنامه ی MBSR
تحقیقات ابتدایی در این خصوص بیشتر از نوع توصیفی بوده و برخی نقصهای متد لوژی ازجمله فقدان گروه کنترل در برخی از آنها مشهود است(3). اما در مجموع تحقیقات انجام شده و چاپ شده در مجلات معتبر علمی دنیا که در قسمت منابع این گرد آوری به تعدادی از آنها اشاره شده است، بیانگر مؤثر بودن MBSR و مراقبه  mindfulness در خیلی از اختلالات جسمی و روانی است(12) و در افراد سالم هم بهبود فعالیت عصبی مشاهده شده است(6). در بیماران مبتلا به درد مزمن (14،15) و پزوریازیس      (نوعی بیماری پوستی)(16)، در مقایسه با درمان رایج، بهبودی به مراتب بهتری مشاهده شده است.  Davison ، کابات زین و سایر همکارانشان، در بررسی وضعیت سیستم های عصبی و ایمنی شرکت کنند گان برنامه ی MBSR ، افزایش فعالیت سمت چپ مغز در قسمت قشری ناحیه ی جلویی آن و همینطور بهبود ترشح آنتی بادی ها را مشاهده نمودند. آنها نتیجه گرفتند که افراد پس از شرکت در این دوره ها، بهتر می توانند هیجانات منفی خود را کنترل نموده و از سیستم ایمنی مطلوب تری برخوردار خواهند بود(6).


برنامه  MBSR همچنین در درمان برخی اختلالات روانی هم کاربرد داشته است. از جمله مبتلایان به اختلال اضطراب عمومی (GAD) و اختلال ترس (پانیک) پس از طی دوره MBSR بهبودی معنی داری را نشان دادند(15). این بهبودی حداقل تا 3 سال بعد هم دوام داشت. البته این مطالعات فاقد گروه کنترل بود.
 بیماران مبتلا به اختلال پر خوری، بهبود معنی داری را پس از درمان با برنامه MBSR نشان دادند(17). البته این تحقیق هم متأسفانه فاقد گروه کنترل بود.

یافته های سایر تحقیقات مثمر ثمر بودن مراقبه ی مشاهده گری mindfulness را در کمک به درمان اختلالات مختلف نشان داده است. این یافته های تحقیقاتی به غیر از نتایج عدیده ی شفا یافتگی شگفت انگیزی است که افراد در سراسر دنیا به صورت انفرادی از تمرین مستمر مراقبه ویپاسانا گزارش نموده اند؛ از درمان میگرنهای مزمن غیر قابل علاج گرفته تا سرطان و ضربه مغزی و انواع اعتیادها و سایر موارد. در یکی از تحقیقات، درمان ترس های اجتماعی با کمک مراقبه ی مشاهده گری mindfulness نشان داده شده است(4). ممانعت از عود و بازگشت افسردگی(19،29)، درمان افسردگی حاد(7)، کاهش غرق شدن در فکر(21)، درمان نوعی اختلال شخصیتی(27) ، بهبود عمومی سلامتی در افراد سالم کنترل (1، 30) از دیگر یافته های این تحقیقات بوده است. البته یکی از محققان بر توجه به نوع اختلال ذهنی و دقت کافی در طراحی درمان متناسب با آن بیماری تکیه می نماید(26).
 علاوه بر برنامه MBSR، مراقبه  mindfulness با موفقیت در چند برنامه درمانی دیگر هم وارد شده است تا از این طریق هم به بیماران یاری رساند:

Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) يا برنامه شناخت درماني بر اساس مشاهده گري، شكلي از برنامه MBSR است كه شامل اطلاعات در خصوص افسردگي و شناخت درماني در ارتباط با تأثير به سزاي تفكر بر روي احساسات است. برنامه MBCT به فرد آموزش مي دهد كه چگونه بهترين عمل را به هنگام بروز افكار و احساسات منجر به افسردگي از خود نشان دهد و اينكه حالات افسردگي سوار شده بر موج افكار منفي را تشخيص دهد(24، 25).
سایر برنامه های درمانی حاوی این نوع مراقبه شامل؛ بحث و رفتار درمانی DBT)) (18) ؛ پذیرش و تعهد درمانی(ACT) (8)؛ تلفیق روشهای پذیرش و مراقبه ی مشاهده گری با رفتاردرمانی و شناخت درمانی(MiCBT) به عنوان برنامه ای برای مقابله با طیف وسیعی از اختلالات جسم و روان و درمان افسردگی(5)؛ برنامه درمان اختلال اضطراب (GAD) با کمک روش پذیرش و مراقبه (22)؛ برنامه پیشگیری از خود کشی و تکرار آن(28، 31) و بالاخره یک برنامه مراقبه ی مشاهده گری بر پایه شناخت درمانی، برای درمان اختلال وسواس اجباری(OCD) هستند(23).

فهرست منابع سه قسمت اخیر:

1- ASTIN JA. Stress reduction through mindfulness meditation. Psychother Psychosom 1997;66:97–106.
2- BAER RA. Mindfulness training as a clinical intervention: a conceptual and empirical review. Clin Psychol Sci Pract. 2003;10:125–143.
3- BISHOP SR. What do we really know about mindfulness based stress reduction? Psychosom Med 2002;64: 71–84.
4- BOGELS SM, SIJBERS GFVM, VONCKEN M. Mindfulness and task concentration training for social phobia: a pilot study. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly J Cognit Psychother 2006; 20:33–44.
5- CAYOUN BA. Mindfulness-integrated cognitive behavior therapy (MiCBT): general principles and guidelines. In Press.
6- DAVIDSON RJ, KABAT-ZINN J, SCHUMACHER J et al. Alterations in brain and immune function produced by mindfulness meditation. Psychosom Med 2003;65: 564–570.
7- FINUCANE A, MERCER SW. An exploratory mixed methods study of the acceptability and effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy for patients with active depression and anxiety in primary care. BMC Psychiatry 2006;6:14.
8- HAYES SC, STROSAHL KD, WILSON KG. Acceptance and commitment therapy: an experimental approach to behavior change. New York : Guilford , 1999.
9- IVANOVSKI B, MALHI GS. Review article: The psychological and neurophysiological concomitants of mindfulness forms of meditation Acta Neuropsychiatrica 2007: 19: 76–91.
10- KATO H. Zen and psychology. Jpn Psychol 2005;47: 125–136. 
11- KABAT-ZINN J. Mindfulness-based interventions in context: past, present, and future. Clin Psychol Sci Pract 2003;10:144–156.  
12- KABAT-ZINN J. Mindfulness-based stress reduction. Constructivism in the Human Sciences 003;8:73–107.
13- KABAT-ZINN J. An outpatient program in behavioral medicine for chronic pain patients based on the practice of mindfulness meditation: theoretical considerations and preliminary results. Gen Hosp Psychiatry 1982;4: 33–47. 
14- KABAT-ZINN J, LIPWORTH L, BURNEY R. The clinical use of mindfulness meditation for the self-regulation of chronic pain. J Behav Med 1985;8:163–190.
 15- KABAT-ZINN J, MASSION AO, KRISTELLER J et al. Effectiveness of a meditation-based stress reduction program in the treatment of anxiety disorders. Am J Psychiatry 1992;149:936–943.
16- KABAT-ZINN J, WHEELER E, LIGHT T et al. Influence of a mindfulness meditation-based stress reduction intervention on rates of skin clearing in patients with moderate to severe psoriasis undergoing photo therapy (UVB) and photochemotherapy (PUVA). Psychosom Med 1998; 60:625–632.
17- KRISTELLER JL, HALLET CB. An exploratory study of a meditation-based intervention for binge eating disorder. J Health Psychol 1999;4:357–363.  
18- LINEHAN MM. Cognitive behavioral treatment of borderline personality disorder. New York : uilford Press, 1993.  
19- MA SH, TEASDALE JD. Mindfulness-based cognitive therapy for depression: replication and exploration of differential relapse prevention effects. J Consult Clin Psychol 2004;72:31–40.
20- MASSION AO, TEAS J, HERBERT JR, WERTHEIMER MD, KABAT-ZINN J. Meditation, melatonin and breast/prostate cancer: Hypothesis and Preliminary Data. Medical Hypotheses 44 (1995) 39-46
21- RAMEL W, GOLDIN PR, CARMONA PE, MCQUAID JR. The effects of mindfulness meditation on cognitive processes and affect in patients with past depression. Cogn Ther Res 2004;28:433–455.
22- ROEMER L, ORSILLO SM. Expanding our conceptualization of and treatment for generalized anxiety disorder: Integrating mindfulness/acceptance-based approaches with existing cognitive-behavioral models. Clin Psychol: Sci Prac 2002;9:54–58.
23- SCHWARTZ JM, STOESSEL PW, BAXTER LR Jr, MARTIN KM, PHELPS ME. Systematic changes in cerebral glucose metabolic rate after successful behavior modification treatment of obsessive-compulsive disorder. Arch Gen Psychiatry 1996;53:109–113.
24- SEGAL ZV, WILLIAMS JMG, TEASDALE JD. Mindfulnessbased cognitive therapy for depression: A new approach to preventing relapse. New York : Guilford Press, 2002.
25- TEASDALE JD, SEGAL Z, WILLIAMS JMG. How does cognitive therapy prevent depressive relapse and why should attentional control (mindfulness) training help? Behav Res Ther 1995;33:25–39.
26- TEASDALE JD, SEGAL ZV, WILLIAMS JMG. Mindfulness training and problem formulation. Clin Psychol: Sci Prac 2003;10:157–160.
27- VAN DEN BOSCH LMC, KOETER MW, STIJNEN T, VERHEUL R, VAN DEN BRINK W. Sustained efficacy of dialectical behaviour therapy for borderline personality disorder. Behav Res Ther 2005;43:1231–1241.
28- WILLIAMS JMG, SWALES M. The use of mindfulness-based approaches for suicidal patients. Arch Suicide Res 2004;8:315–329.
29- WILLIAMS J, TEASDALE J, SEGAL Z, SOULSBY J. Mindfulness- based cognitive therapy reduces over general autobiographical memory in formerly depressed patients. J Abnormal Psychol 2000;109:150–155.
30- WILLIAMS KA, KOLAR MM, REGER BE, PEARSON JC. Evaluation of a wellness-based mindfulness stress reduction intervention: a controlled trial. Am J Health Promot 2001;15:422–432.
31- WILLIAMS JMG, DUGGAN DS, CRANE C, FENNELL MJV. Mindfulness-based cognitive therapy for prevention of recurrence of suicidal behaviour. J Clin Psychol 2006;62: 201–210.