فواید مراقبه ی مشاهده گری از دیدگاه دانشمندان غربی 2

فواید مراقبه ی مشاهده گری mindfulness)) از دیدگاه دانشمندان غربی 2  
برنامه MBSR پروفسور کابات زین، قسمت دوم

با توجه به هزینه های سرسام آور درمان سرطان اعم از پزشک متخصص، بیمارستان تخصصی، شیمی درمانی یا سایر داروها، و اثرات جانبی آن درمانها، اگر دارویی طبیعی و مؤثر و ارزان و بدون عوارض و قابل تولید در کشور شناخته شود، آیا ارزش تحقیق ندارد؟
نه اشتباه نکنید! این داروی طبیعی محصول گیاه نیست؛ تولید بدن شگفت انگیز خودمان است. هر چند این کشف اولیه ی گروه تحقیقاتی پروفسور کابات زین و دیگران، در حد هیپوتز و فرضیه است ولی ارزش تحقیق بیشتر را دارد. هورمونی طبیعی در بدن که برای تولید آن دلی بی کینه لازم است و ذهنی آرام و تاریکی آرامش دهنده شب، شبیه سیاهی آرامش دهنده ی پشت پلکهای بسته!:
ملاتونین  
تحقیقات برروی مارکر(نشانگر) بیولوژیک مراقبه
تحقیقات دکتر کابات زین و همکارانش از یک طرف بر روی نتایج مراقبه و برنامه MBSR بود و از سوی دیگر شامل مطالعات بنیادین بر روی شاخص ها و مارکر ها بیولوژیک مراقبه می شد؛ تا با کمک آنها اثر مراقبه بر بدن کاوش گردد. مراقبه گرها معمولاً احساس افزایش انرژی و آرامش ذهنی می نمایند. اما نشانگر بیولوژیک این تغییرات چیست و آیا قابل اندازه گیری است؟
 مطالعات اولیه و فرضیه پروفسور کابات زین و همکارانش یکی از این نشانگرها را معرفی نموده است: ملاتونین هورمونی که از غده پینه آل ترشح می شود. رنه دکارت فیلسوف شهیر غده پینه آل را "جایگاه روح" نامید. تنظیم خواب و تأثیر بر سایر هورمونهای بدن از وظایف ملاتونین شمرده می شود. یکی دیگر از نقشهای آن را کمک به پاکسازی بدن از سلولهای سرطانی می دانند. عمل ممانعت از رشد سرطان این هورمون، در مرحله مشخصی از اواسط تکثیر سلولهای سرطانی اتفاق می افتد. برای تعیین میزان ترشح این هورمون به اندازه گیری ملاتونین دفع شده از طریق ادرار اقدام می کنند. ادرار جمع آوری شده در طول شب از نظر حضور ماده شیمیایی  sulphatoxymelatonin- 6؛ که متابولیت دفعی ملاتونین در ادرار است، بررسی می شود.
ملاتونین به نور حساس بوده و بیشترین تولید آن در شب است.  علاوه بر آن ملاتونین به وضعیت روان هم حساس بوده و در غلبه افکار و احساسات منفی کمتر ترشح می شود. اما در تجربه صلح و آرامش درونی، و از جمله با ترشح این هورمون و فعال سازی مثبت سیستم اعصابی- هورمونی و ایمنی در واقع آدمی قادر به تغییر و تنظیم کوانتوم جهانی است.
مراقبه قبل از خواب موجب افزایش ملاتونین ترشحی طی شب می شود و مطالعات نشان داد که شرکت کنندگانی  که مراقبه نمی کنند افزایش ملاتونین را نشان نمی دهند. بنابراین برای افزایش ترشح ملاتونین تمرین مراقبه مستمر ضروری است.
 دکتر کابات زین و همکاران در سال 1995 دریافتند که میزان هورمون ملاتونین در مراقبه گر ها بیشتر است. ملاتونین و مراقبه برای درمان سرطانها به ویژه سرطان سینه و پروستات مؤثر شناخته شده اند(1).
یکی از منابع:
1- MASSION AO, TEAS J, HERBERT JR, WERTHEIMER MD, KABAT-ZINN J. Meditation, melatonin and breast/prostate cancer: Hypothesis and Preliminary Data. Medical Hypotheses 44 (1995) 39-46