غرایز ذهنی

  
گفت: غریزه جنسی شنیده بودیم اما غریزه ذهنی دیگر چه صیغه ای است؟
گفتم: این نوع غرایز بدل غریزه های عینی هستند. غریزه های گرسنگی و خوردن، غریزه جنسی، غریزه ریلکس کردن!، غریزه مادری همگی  در انسان و حیوان مشترکند. در انسان و حیوان نوع عینی آن وجود دارد ولی در آدم دو پا غرایز ذهنی همینها هم وجود دارد. چون ظاهراً تنها آدم است که مبتلا و اسیر شبکه افکار و تصاویر منفی است.
گفت: بیشتر توضیح بده!

گفتم: وقتی ده باور اعتیاد پرور را در همین وبلاگ! و در درونت مشاهده کنی متوجه می شوی که برای خلاصی نادرست! از فشار غیر قابل تحمل افکار منفی، غیر منطقی، ضد و نقیض و نشدنی! آدمی به سمت اعتیاد کشیده می شود. متأسفانه یکی از چیزهایی که به دام اعتیادش گرفتار می شود غرایز طبیعی هستند.
گفت: غرایز عینی و غرایز ذهنی!
گفتم: بله غرایز مادری، جنسی، تغذیه، تحرک و ورزش و بازی، ریلکس کردن وشادی ( آندورفینها، منو آمینها نظیر سروتونین و آنکفالین و...به طور طبیعی در بدن و بویژه مغز ترشح شده و موجب بی حسی و شادی می شوند  نمی دانم می توان به این قدرت طبیعی فیزیولوژیک نام غریزه نهاد یا نه) همگی در انسان و حیوان مشترکند. اما همه اینها فرم ذهنی و اعتیادی هم دارند! از اعتیاد به مورفین و مواد مخدر خارجی گرفته تا اعتیاد به ورزش ( اعتیاد چند ویژگی دارد از جمله اینکه پیامدهای مخربی دارد. ورزش اعتیاد گونه هم برای صاحبش تبعات زیان آوری دارد!) و اعتیاد به پرخوری، سکس و..اینکه جلو تلویزیون لم می دهی و پفک و تخمه و ساندویچ و.. می خوری یا هر وقت دچار تشویش ذهنی می شوی می روی سراغ یخچال و..به این کار خو می کنی و معتاد پرخوری و انواع غذاهای ناسالم می شوی و پس از مدتی هم تبعات پرخوری ذهنی! یکی یکی سر و کله شان نمایان می شود: چاقی، دیسک کمر، دیابت، مشکلات قلبی عروقی و...در مورد غریزه جنسی هم همین است.
گفت: راه تفریق این دو نوع غریزه چگونه است؟
گفتم: یک راه این است که منشاء و منبع شروع جریان غریزه و تحریک آن مشخص شود. اگر از بالا و مغز و جریانات فکری منفی و تصورات ذهنی شروع شده باشد که غریزه ذهنی است و اگر از پایین و بدن باشد غریزه عینی است. غرایز ذهنی معمولاً حالت اعتیادی پیدا می کنند و در نتیجه پیامدهای منفی و مخربی برای صاحبش به بار می آورند.
گفت: راه حل؟
گفتم: خوشبختانه راه خلاصی درست وجود دارد: در یک کلام تقویت بخش مشاهده کننده ذهن و تضعیف بخش واکنش گر اتو ماتیک ذهن. مشاهده درست افکار، احساسات، غرایز و مشاهده ارتباط بین افکارمنفی و بروز اعتیاد به غرایز ذهنی و ریشه کنی افکار اعتیاد پرور و افزایش تسلط ذهنی بر افکارمنفی. مشاهده ارتباط بین استفاده نا جوانمردانه! از غرایز طبیعی در جهت اهداف ذهن آلوده و اسیر افکار، با تبعات منفی اعتیاد که به دنبال می آیند؛ اینکه پرخوری و انحراف جنسی و.. می تواند بسیار زیان آور باشند و انرژی حیاتی را هدر بدهند. در حد توان آگاهانه تصمیم فاطع برای اجتناب از پر خوری و انحراف جنسی و.. و همراه آن برای افزایش توان ذهن خود آگاه و ناخود آگاه به منظور اجرایی کردن کامل پرهیز، تمرینات ذهنی مناسب نظیر مراقبه و تنفس آگاهانه( که در واقع همان مشاهده درست است) و دعا انجام شود. ارتباط محکم و درونی با بخش پاک و متعالی ذهن بر قرار کردن؛ از یک طرف قدرت تسلط بر خویشتن را افزایش می دهد و آدمی را به فضای بیکران ورای "خود" در کائنات آشنا می کند و از طرف دیگر شور و شعف خالصی را به آدم عرضه می نماید که جایگزین بسیار مناسبی برای لذتهای اعتیاد گونه نفسانی است. در کنار آن در حد اعتدال تمرینات بدنی مناسب نظیر یوگا انجام شده و از خوردن غذاهای محرک اشتها پرهیز گردد.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را بخط فارسی بنویسید.

لطفاً فقط نظرتان درباره‌ی مطلب نوشته شده را بنویسید. و اگر پیامی برای نویسنده دارید، به پیوند "تماس با نویسنده" مراجعه نمایید.