پذيرش و تسليم

تسليم و پذيرش هنگامي مي آيد كه ديگر نپرسي:
چرا اين اتفاق براي من افتاد؟
"اكهارت تول"

موضوع: اكهارت تله؛ توهم خود؛ اصالت انسان، خشم؛ پذيرش خود

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

لطفاً نظر خود را بخط فارسی بنویسید.

لطفاً فقط نظرتان درباره‌ی مطلب نوشته شده را بنویسید. و اگر پیامی برای نویسنده دارید، به پیوند "تماس با نویسنده" مراجعه نمایید.